Facebook ads för Bright Energibolag

 

Brief 

Bright är ett nytänkande elbolag som inte binder upp kunden i krångliga avtal. Bright har en app där man kan se sitt kilowattpris i realtid och därför kan kunden vara mer medveten och välja en billigare tidpunkten för mer krävande el-förbrukning.

Ta fram facebook annonser som utgår från temat "prismedveten".

 
 

Vår lösning

Vi valde att fokusera våra annonser på Nacka och Upplands Väsby där vi såg att det är många nya bostadsområden som växer fram där många barnfamiljer flyttar in. De gillar innovation, förenklingar i vardagen och är mer benägna att oftare byta abonnemang. 

Vi hade två idéer för annonseringen. En där man får följa en "familj" likt tele2 reklamen eller ica stig, där pappan i huset blir rasande när han inser att något som förbrukar mycket el står igång trots att appen visar "rött" (dyr el). En idé man kan spinna vidare på och utveckla.

Vår andra idé var enkel. Vi ville visa hur det kunde se ut om alla var lika smarta och använde Bright. Det gjordes i en serie filmer där vi släckte ner hus och till och med en hel stad när priset var rött och sendan tände den vid gröna priser.

 

 

Presentationen