Åldersgräns

Vi har en åldersgräns på 18 år för beställningar via vår webbsida.

 

Behandling av personuppgifter

Uppgifter som lämnas till GM Creatives AB vid beställningar över Internet lagras av oss för att vi ska kunna utföra den beställda tjänsten samt för faktureringsändamål. Vid beställningar lagras, förutom de uppgifter som ges av kunden, även IP-nummer och tid för beställningen (ordertid). Vid utförandet av den beställda tjänsten kommer kundens kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, postadress och e-postadress) att lämnas till utförande printstudio (ansluten till GM Creatives AB) så att utförande printstudio kan komma i kontakt med kunden vid behov innan leverans. Kundens kontaktuppgifter kan därmed för detta ändamål även komma att lämnas till utförande printstudio i tredje land, dvs. i ett land som ligger utanför EU/EES.

Personuppgiftsansvarig är GM Creatives AB, 556987-6609, gustav@gmcreatives.com. GM Creatives AB lämnar aldrig ut eller säljer vidare adressuppgifter eller e-postadresser till tredje man, med undantag för vad som framgår ovan eller i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut.

Genom att göra en beställning av en vara eller tjänst och genom registreringen av kunduppgifter i samband därmed, samtycker kunden till att GM Creatives AB behandlar uppgifterna för det ändamål som anges ovan.

Personnummer

GM Creatives AB använder endast personnumret vid ärenden som gäller förfallna fakturor och inkassoärenden.
 

Personuppgiftslagen - PUL

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. För att lämna ut uppgifter krävs enligt Personuppgiftslagen att du sänder in en undertecknad begäran.
 

Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.